Hoe ons Godsbeeld gevormd word heeft veel te maken met onze opvoeding en latere invloeden van buitenaf. We nemen vaak over van anderen hoe we tegen God aankijken. Ook hoe erdoor anderen met ons om word gegaan bepaald ons beeld van God en hoe wij denken dat Hij naar ons kijkt.
Het beeld dat we van God hebben, van onszelf en van anderen bepaald uiteindelijk hoe we gaan leven, hoe we ons gedragen.
Als je God kunt zien als een liefdevolle vader, die ervoor jou is wanneer je hem nodig hebt, die een hoopvolle toekomst voor je heeft en je steeds meer zegen wil brengen in je leven. Een God die voor jou is en de relatie belangrijker vind dan wat jij doet, die jou accepteert en lief heeft zoals jij bent. Als je zo naar God kunt kijken ga je rust en vrede ervaren in jezelf. Dan mag je zijn wie je bent, je bent waardevol en oké. Je ervaart veiligheid en wat het is om geliefd te zijn. Dit geeft dat je kan zijn wie je bent. Je kan jezelf accepteren met al je sterke en zwakke kanten. Het mag er allemaal zijn.
Je durft dan te leven en nieuwe stappen in het leven te zetten. Je mag fouten maken en daarvan leren. Door te weten dat je geliefd bent kun je risico’s nemen, als er iets niet goed gaat dan kan je ervan leren en groei je nog meer in wie je bent. Je hebt de ruimte om te ontwikkelen tot steeds meer volwassenheid en word steeds minder beïnvloedbaar voor wat anderen over jou denken. Je hebt een positief beeld van de ander, deze mag ook fouten maken. Als er iets is kan je het delen met de ander. De ander mag zijn wie hij is en jij mag zijn wie jij bent.
Als je niet mee hebt gekregen dat God een liefhebbende vader is, maar een vader die meer een rechter is en altijd over je oordeelt, steeds zijn vinger naar je opsteekt als jij iets niet goed doet, dan ga je naar jezelf kijken als iemand die nooit goed genoeg is en het nooit goed genoeg kan doen. In jou zelf groeit angst, onrust, onveiligheid, je weet niet wie je bent. Het voelt of je nooit goed genoeg zult zijn, je nooit de liefde zult ontvangen waarnaar je zo verlangt, je nooit geaccepteerd zult worden om wie je bent.
Je gaat op je tenen lopen, steeds beter je best doen, maar het is nooit goed genoeg. Het ene falen word opgevolgd door het andere falen. Anderen geven ook weinig blijk van waardering aan jou en als ze het wel doen past het niet bij de overtuiging die je van jezelf hebt en kan je het niet ontvangen.
Vaak word dit door de opvoeding meegegeven en gaat van generatie op generatie. De ouders zijn hier zelf vast in geraakt en kunnen hun kind niet meer vanuit een gezond Godsbeeld een gezonde eigenwaarde meegeven. Vaak zijn de ouders al vast komen te zitten in wetten en regels, die hun klein hebben gehouden, waardoor ze altijd weer een oordeel hebben gevoeld op wie ze zijn. Vanuit hun eigen onzekerheid kunnen ze niet anders dan hun kinderen ook weer deze wetten en regels op te leggen. Zo word van generatie op generatie doorgeven dat je nooit goed genoeg zult zijn, haal je maar niks in je hoofd, jij hebt ook God als een rechter boven je staan. Aan Zijn wetten en regels zul jij nooit kunnen voldoen. God zal je nooit echt lief kunnen hebben, omdat je nooit goed genoeg voor Zijn liefde zult zijn.
In je leven ga je steeds gebukt onder deze zware last. Je gaat overleven door steeds je best te doen om aanvaardbaar te zijn, maar steeds merk je dat het niet goed genoeg is. Na elke teleurstelling moet je nog beter je best gaan doen. In elke poging raak je een stukje van jezelf kwijt, totdat je niet meer weet wie je bent.
Je krijgt problemen in de relatie met anderen. Of je gaat je terugtrekken, vanuit schaamte zodat de ander maar niet ziet hoe jij bent. Of je gaat overheersen en dominant gedrag vertonen, waarmee je de ander in een ondergeschikte positie brengt. Zolang jij dan de controle in de hand houd kan de ander geen controle over jou krijgen. Deze beide posities worden gebruikt om opnieuw afgewezen worden te voorkomen.
Door deze overlevingstechnieken is het niet of nauwelijks meer mogelijk om een gezonde verbinding met anderen aan te gaan. Van hart tot hart met de ander in contact gaan is niet meer mogelijk, dat is te onveilig. Met God een hart relatie aangaan evenmin, dan zou Hij je weer afwijzen en aangeven dat je niet goed genoeg bent. De relatie met jezelf aangaan lukt ook niet, je gaat jezelf vermijden en afwijzen zoals je geleerd hebt van anderen. Het enige wat nog over blijft is altijd je best doen en weten dat het nooit goed genoeg is. Een eindeloos op je tenen lopen en teleurstellingen verwerken is je toekomst.
Als jezelf een gezin krijgt is de kans groot dat je hetzelfde weer gaat doorgeven aan jou kinderen.
Tot het moment dat iemand eruit breekt, de moed heeft om het anders te gaan doen, dan word deze eindeloze negatieve cirkel doorbroken en kan de volgende generatie meer vrijheid ervaren om te zijn wie je bent.

Wetten en regels door God gegeven
Waarom heeft God ons wetten en regels gegeven? Dan komen we toch ook in de strijd om ons eraan te kunnen houden en als we ze niet kunnen houden we dat gaan voelen als falen en niet goed genoeg zijn.
Wetten en regels geven ons gezonde grenzen aan waar binnen we kunnen leven. Deze grenzen zijn bedoeld om te voorkomen dat we beschadigt raken. Deze grenzen zijn door God vanuit zijn liefde gegeven om ons te beschermen en te zorgen dat het ons wel gaat.
Gezonde ouders geven ook gezonde grenzen aan hun kinderen om te zorgen dat ze niet beschadigt raken en dat ze veilig zijn. Als een kleinkind naar een afgrond loopt geeft de ouder aan dat hij daar niet heen mag, dan zou het kind erin kunnen vallen en zich erg beschadigen.
Zo werkt het bij God ook. Hij wil voorkomen dat we schade krijgen en weet dat als we ons binnen Zijn grenzen bewegen dat niet zal gebeuren.
In ieder mens zit een stukje verzet tegen deze grenzen, we gaan er allemaal wel eens over heen. In de bijbel noemt men dat zonde. Zonde is niet dat je slecht bent als je over de grens heen bent gegaan. Zonde is dat je niet tot het doel komt waarvoor je geschapen bent. Tot dit doel komen lukt niet als je beschadigt raakt. Door de beschadiging krijg je last van negatieve gedachten. Deze negatieve gedachten gaan een bolwerk in je vormen, waardoor je niet meer vrij bent om te leven zoals je eigenlijk bent. Het bolwerk geeft dat je, je authentieke zelf, wie jij van oorsprong bent gaat verstoppen. Je weet doordat je over de grens bent gegaan die God gesteld had, dat je iets niet goed hebt gedaan, zo hoort het eigenlijk niet. Door dit besef gaat je geweten je aanklagen en maakt dat je schuldig en slecht gaat voelen. Als je dit nu gaat verstoppen voor God en anderen door je terug te trekken of door een overheersende positie in te nemen, dan blijf je erin hangen en blijft het negativiteit in je uitwerken. Je geweten blijft je waarschuwen, maar als jou reactie is dat je schuldig gaat voelen en je nog meer in jezelf gaat verstoppen, je gaat schamen en niet wil dat iemand hier achterkomt, dan kan je niet anders dan je gedrag aanpassen en niet meer open en eerlijk naar God en de ander te zijn. Je komt hierdoor in een overleving terecht, die jou geen goed doet en de ander ook niet.
Hoe heeft God het dan bedoeld? Als wij een wet of regel overtreden die God had ingesteld om ons gezonde grenzen te geven opdat we niet beschadigt zouden raken, dan heeft God ons een geweten gegeven. Ons geweten is een alarm bel als we over Gods grenzen heen gaan. Het geweten waarschuwt ons dat we ons op gevaarlijk gebied begeven waardoor we beschadigt kunnen raken. Dit geweten veroordeelt ons niet, maar waarschuwt ons.
Als het geweten iets aangeeft doet hij dit zodat we daar verantwoordelijkheid voor kunnen nemen naar onszelf toe, naar de ander toe en naar God toe. We kunnen dan opruimen wat ons en eventueel de ander beschadigt heeft en terugkeren binnen de gezonde grenzen die God gegeven heeft. Dan komt er herstel van relatie met God, jezelf en de ander. Dan ben je weer vrij om te zijn wie je bent en hoef je niks meer te verstoppen.
Hoe ziet dit eruit als er een ongezond Godsbeeld is. Als je het beeld van God hebt dat je het niet gauw goed bij hem kunt doen, dan word hij als een strenge Vader en Rechter. Als je nu een wet of regel overtreed en je geweten waarschuwt je, dan voelt het alsof je geweten je aanklaagt. Je voelt je niet veilig om er open en eerlijk over te zijn naar God toe of naar de ander toe. Dan moet je het wel gaan verstoppen en blijf je er zelf mee zitten. Je kan nu niet in een open relatie met God en de ander zijn. Je hebt wat te verbergen en owee als God of de ander erachter komt, dan word je geoordeeld en afgewezen. Dan ben je verloren want dan komen ze erachter dat je niet goed genoeg bent en gefaald hebt.
Door het ongezonde Godsbeeld wat van geslacht op geslacht gaat worden ook wetten en regels door mensen ingesteld waar je ook aan moet houden, als je deze overtreed dan word je afgewezen en ga je slecht voelen. Omdat er door generaties heen steeds meer gevoelens onderdrukt worden waar men geen weg mee weet leer je niet om dingen in de openheid te brengen maar juist om ze te verbergen. Hierdoor word het ook lastig om een echte verbinding op te bouwen in relaties. Een ieder blijft meer op zichzelf zitten. Als iemand wel een keer iets open deelt en emotioneel is roept dit bij de anderen vaak onrust op in hun eigen schade en lukt het niet om ervoor de ander te zijn.
Je komt hierdoor in een soort keurslijf te zitten, deze word stevig aangetrokken. Als je dan maar zo handelt en gedraagt als de anderen van jou verwachten, dan word je geaccepteerd. Als je niet aan die verwachting voldoet word je geoordeeld en afgewezen. Wie denk jij wel niet dat je bent. Het kan zelfs zijn dat er Bijbelteksten gebruikt worden om je te overtuigen dat je in het keurslijf moet blijven of er weer in moet gaan.
In het keurslijf is door de aanpassing alleen maar de mogelijkheid om vanuit een overleving te leven en is er niet of weinig ruimte voor het authentieke zelf.
Het authentieke zelf is hoe God jou geschapen heeft, hoe Hij jou bedoeld heeft. Vanuit het authentieke zelf kun je tot het doel komen in je leven wat God voor jou heeft. Om het authentieke zelf is dan ook altijd de strijd. Hoe verder we daar vandaan raken en hoe meer we gaan overleven, des te minder blijft erover van wat Gods bedoeling was met ons leven. We missen daardoor de zegen van God in het zijn van onszelf. Vanuit de aanpassing blijven we vastzitten in een leven van doen en dienen. Om enigszins geaccepteerd te worden moeten we heel veel goede werken doen om deze acceptatie bij God en mensen te verdienen. Als we deze goede werken niet doen of niet kunnen doen verliezen we ons goed genoeg zijn en worden we weer aangeklaagd in ons geweten. Dit gaat eindeloos door totdat we dit doorbreken.
We kunnen dit doorbreken als we gaan zien welke schade dit ongezonde patroon aanricht in ons eigen leven en in de levens van anderen. Als we het verlangen krijgen om echt te kunnen leven en niet altijd gebukt te hoeven gaan.
God staat voor jou klaar als jij eraan toe bent om je te begeleiden in jouw weg van herstel van een ongezond Godsbeeld naar een gezond Godsbeeld. Waarin Hij een liefdevolle Vader voor jou kan zijn, die Zijn kind niet afwijst maar helpt om zo te leven dat het hem wel gaat. Door de rust en de ruimte, die ontstaat door te kunnen zijn wie je bent en je geaccepteerd weten, kun je groeien in jou relatie met God. Door deze relatie gaat het beeld wat je van God hebt steeds meer veranderen. Ook het beeld wat je van jezelf hebt gaat veranderen. Doordat je jezelf nu als goed genoeg en waardevol gaat zien ga je ook anders tegen anderen aankijken. Je kunt de ander accepteren om wie hij is en jij mag zijn wie jij bent. Dit geeft ruimte om verschillend te mogen zijn, zoals God ons geschapen heeft. Dingen zijn niet meer goed of fout. Het leven word minder zwart wit.
Doordat er meer ruimte is voor jou en de ander, om te zijn wie je bent, ontstaat er ruimte om in verbinding met elkaar te groeien. Elkaar echt te kunnen ontmoeten.
Ik hoop dat ieder mens mag ontdekken wie God werkelijk is. Zijn Liefde voor jou mag gaan ontvangen en daardoor tot herstel in jezelf mag komen. Dat je niet langer hoeft te overleven, maar echt mag leven, zoals God het leven voor jou bedoelt heeft en door Christus offer voor jou mogelijk heeft gemaakt.