links of rechts

Hoe ons Godsbeeld gevormd word heeft veel te maken met onze opvoeding en latere invloeden van buitenaf. We nemen vaak over van anderen hoe we tegen God aankijken. Ook hoe erdoor anderen met ons om word gegaan bepaald ons beeld van God en hoe wij denken dat Hij naar ons kijkt. Het beeld dat we…

Lees meer